خبر سوم

اخبار
مدیر کل درمانگاه
1396/06/17
1803

ظهر روز​جمعه ​13 ​بهمن ماه ٩6 با حضور جمعي از  مسئولين, بخش سنجش تراكم استخوان درمانگاه قاسم ابن الحسن (ع)افتتاح ومورد بهره برداري قرار گرفت .


 

سنجش تراکم استخوان یا دانسیتومتری  نام دستگاهی است که با استفاده از آن میتوان سختی و درجه محکم بودن استخوان های بدن را اندازه گیری کرد

با توجه به این که پوکی استخوان بعنوان یک بیماری خاموش خوانده می شودو هیچ علامت خاصی ندارد آزمون سنجش تراکم استخوان به پزشکان در تشخیص پوکی استخوان و پیش بینی خطر شکستگی استخوان کمک می کندوبرای افرادی که دارای عامل خطر پوکی استخوان و شکستگی ناشی از آن هستند آزمایش دانسیتومتری توصیه می شود.