خبر دوم

اخبار
مدیر کل درمانگاه
1395/09/07
1415

به مناسبت میلاد حضرت فاطمه زهرا و روززن

تخفیف ویژه بانوان


متخصص زنان,ماموگرافی ,سنجش تراکم استخوان

از 15اسفند به مدت 3روز