جراح عمومی

اخبار
مدیر کل درمانگاه
1401/10/17
174

 جراح عمومی آقای دکترحسین تاروردی

آغاز شروع فعالیت در درمانگاه از تاریخ ۱۴۰۱/11/1 از ساعت8 صبح ( سه شنبه ها )