بخش رادیولوژی


این  بخش مجهز به دستگاهای تصویربرداری دیجیتال بوده وقادر است کلیه خدمات تصویر برداری اعم از :

سنجش تراکم استخوان 

دستگا ههای دیجیتال پانورکس (OPG)

انواع سونوگرافی و ماموگرافی 

را در کوتاهترین زمان ممکن به انجام رساند .​