پزشکان


 ارولوژی  دکتر محمدرضا رزاقی
 
 زنان  دکتر سیما طادی
 دکتر مرجان سلطانی
 داخلی
 دکتر کامنوش رزازیان
 دکتر سیروس فرجی
 گوش و حلق و بینی
 دکتر مجتبی فتحعلی
 
 ارتوپد
دکتر مصطفی شاهرضائی
 دکتر علی عالمی
 اطفال
 دکتر پریچهر اسماعیل بیگی
 
 قلب و عروق
 دکترسید مختار جاودان نژاد
 
 چشم
 دکتر محسن شهسواری
 
 پوست و مو
 دکتر احمد غفاری
 
 گوارش و کبد
 دکتر بهرام هاشمی
 
 جراحی عمومی
 دکتر طیبه نیکو خرسند
 
 مغز واعصاب
 دکتر علی خوشرو
 
 دندانپزشک  دکتر هانیه احدپور
 دوشنبه و چهارشنبه صبح 9الی14
 دندانپزشک  دکتر مریم منوچهری
 شنبه و دوشنبه و چهارشنبه11الی19
 دندانپزشک  دکتر محمد مهدی ظفرمند
 شنبه دوشنبه و سه شنبه 9الی19
 دندانپزشک  آقای دکتر گلشاهی
 یکشنبه و پنج شنبه 9 الی 19
 دندانپزشک  آقای دکتر ربانی
 شنبه 9 الی 19
 دندانپزشک  خانم دکتر رجحانیان
 سه شنبه عصر
 دندانپزشک  آقای دکتر اسرار
 شنبه و دوشنبه 15 الی 19
 دندانپزشک  آقای دکتر مشایخی
 سه شنبه و پنج شنبه 9 الی 19
 دندانپزشک  خانم دکتر الله دادی
 یکشنبه 15 الی 19 پنج شنبه 9 الی 19