آزمایشگاه


این مرکز مجهز به دستگاه‌های پیشرفته امروزی و متخصصان مجرب، همه روزه خدمات ویژه زیر را به بیماران محترم ارائه می‌دهد:

  • خدمات اورژانس برای کلیه تست های روتین
  • نمونه‌گیری در منزل از سالمندان و افراد ناتوان
  • ارائه سریع و روزانه تست های قلبی و تروپونین هورمون بارداری، پانل تیروئید ضمن حفظ کیفیت لازم در انجام آزمایشات
  • نجام کلیه آزمایشات مولکولی
  • انجام کلیه آزمایشات ویروس­شناسی
  • انجام کلیه آزمایشات ایمونولوژی و آلرژی

این بخش در طبقه ​دوم و درمقابل کلینیک فیزیوتراپی  واقع شده است.