کلینیک قلب


کلینیک قلب درمانگاه قا​سم ابن الحسن  (ع) در زمینه های تخصصی و فوق تخصصی قلب با حضورمتخصصین قلب و عروق در خدمت عزیزان می باشد. 
این کلینیک در طبقه اول درمانگاه واقع شده است.

 


خدمات کلینیک
 شامل: