پوست و مو زیبائی


  • خدمات قابل ارائه در این مرکز : 
  • رفع موهای زائد با لیزر
  • رفع اسکار ناشی از آکنه، سوختگی، جراحی، سالک و ...
  • رفع کک و مک، خال و سایر ضایعات پوستی 
  • رفع و بهبود اسکار آکنه ، سالک ، جراحی و ..
برای اخذ نوبت حضوری، مراجعه به درمانگاه و ارائه دفترچه بیمه و انجام حسابداری الزامی است.

 برنامه کاری روزهای ​یکشنبه  ​وسه شنبه است
.