پوست و مو زیبائی    خدمات قابل ارائه در این مرکز :
    رفع موهای زائد با لیزر
    رفع اسکار ناشی از آکنه، سوختگی، جراحی، سالک و ...
    رفع کک و مک، خال و سایر ضایعات پوستی
    رفع و بهبود اسکار آکنه ، سالک ، جراحی و ..

برای اخذ نوبت حضوری، مراجعه به درمانگاه و ارائه دفترچه بیمه و انجام حسابداری الزامی است.

 برنامه کاری روزهای ​یکشنبه  ​وسه شنبه است.